เช้านี้ที่หมอชิต

วันนี้มีอะไร : 2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

เช้านี้ที่หมอชิต - รู้หรือไม่ว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันเกษตรแห่งชาติ ในช่วงเวลาที่ราคาสินค้าเกษตรต่าง ๆ ปรับราคาสูงขึ้น แต่กลับสวนทางกับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ที่ส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ วันนี้มีอะไร จะมาเล่าให้ฟัง ว่าวันเกษตรแห่งชาติมีความสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับงานเกษตรแฟร์ ได้อย่างไร  
 
เกษตรกร เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เพราะสินค้าเกษตรถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้อันดับต้น ๆ ให้ประเทศ ร่วมถึงยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยด้วย จนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า เกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งในปัจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 13 ของโลก

โดยสถิติภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วง 11 เดือนของปี 2565 ที่ผ่านมา จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่ามีมูลค่ากว่า 1,553,822 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ วันเกษตรแห่งชาติ จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรไทย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตรกร แสดงถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ปีด้วย ซึ่งถูดจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2491 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ต่อมาการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแต่เดิม คือการจัดแสดงเพื่อประกอบการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการค้าขายให้เจริญทันสมัย และให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาการวิชาการใหม่ ๆ ต่อมาจึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานส่วนใหญ่เป็นการจัดตลาดนัด เน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนผู้คนเรียกกันว่างานเกษตรแฟร์

ซึ่งงานเกษตรแฟร์ในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ไปจนถึง 11 กุมภาพันธ์ รวม 9 วันจัดเต็มกันไปเลย ภายใต้คอนเซปต์ 80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน ซึ่งภายในงานจะมีร้านค้าที่เข้าร่วมมากกว่า 1,400 ร้านค้า มีทั้งนิทรรศการความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้ได้เข้าชม ช้อปผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ชมการประกวดพืช สัตว์เศรษฐกิจ การสาธิตและการฝึกอบรมต่าง ๆ มากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง