เกาะกระแสออนไลน์

เกษตรกรตรวจสอบเงินเข้าบัญชี โอนแล้ว 1 ก.พ. 66 ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16

เกษตรกรตรวจสอบเงินเข้าบัญชี โอนแล้ว 1 ก.พ. 66 ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาได้ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร https://chongkho.inbaac.com/ ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ทยอยโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร งวดที่ 16 เข้าบัญชีชาวนาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยทาง ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีกกว่า 4,958 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 24.45 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) ครั้งที่ 9 เป็นเงินกว่า 23.05 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์จำนวน 4,258 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 16 และงวดที่ 1-15 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 1.40 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 700 ครัวเรือน

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

ขอบคุณข้อมูลจาก ธ.ก.ส.