ข่าวออนไลน์7HD

บุหรี่ไฟฟ้าอย่าดัดจริต “ชัยวุฒิ” พร้อมผลักดันให้ถูกกฎหมาย เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี

บุหรี่ไฟฟ้าอย่าดัดจริต “ชัยวุฒิ” พร้อมผลักดันให้ถูกกฎหมาย เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี
บุหรี่ไฟฟ้าอย่าดัดจริต “ชัยวุฒิ” พร้อมผลักดันให้ถูกกฎหมาย เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี ประเทศที่พัฒนาแล้วอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ไทยควรพิจารณาตามความเหมาะสม อย่าฝืนอะไรที่ทำไม่ได้

ปมร้อนบุหรี่ไฟฟ้าจับปรับนักท่องเที่ยว วันนี้ (2 ก.พ. 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงประเด็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ว่าต้องใช้ความร่วมมือกับตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานและจับกุมผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย เมื่อมีการส่งข้อมูลเข้ามาให้ดีอีเอสปิดกั้น ก็ได้ทำมาตลอด

รมว.ดีอีเอส ระบุว่า แต่ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง และในหลายประเทศ เช่น ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็มีขายกันอย่างทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ออนไลน์อย่างเดียว น่าจะเลิกห้ามได้แล้วเพราะสุดท้ายก็ยังเห็นสูบกันทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สูบเยอะ

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าประเด็นสำคัญคือต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมาย หากเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นสิ่งที่คนส่วนมากยอมรับได้ ก็ควรจะทำให้ถูกกฎหมาย ให้มีการขายและเก็บภาษีให้ถูกต้อง ไม่ทำกฎหมายให้ขัดต่อวิถีชีวิตประชาชน จะแก้ปัญหาเรื่องส่วยและคอร์รัปชัน เพราะจะเปลี่ยนส่วยเป็นภาษี และเอาภาษีมาแก้ปัญหาในเรื่องอื่นได้อีกด้วย และจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ

นายชัยวุฒิ กล่าวด้วยว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศ อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นประเทศไทยควรจะพิจารณาตามความเหมาะสม อย่าดัดจริต ทำไม่ได้แต่ก็พยายามฝืนให้ทำ อย่าฝืนอะไรที่ทำไม่ได้