กรมอุตุฯ คาดไทยเข้าฤดูร้อน ช้ากว่าปกติ

View icon 105
วันที่ 3 ก.พ. 2566 | 13.52 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ ปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนช้ากว่าปกติ 1-2 สัปดาห์ อากาศร้อนจะเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และร้อนจัดหลายพื้นที่ ร้อนที่สุดช่วงกลางเดือนมีนาคม จนถึงปลายเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 40-43 องศาเซลเซียส และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีฝนตกลงมาช่วยคลายร้อนเป็นระยะ ภาพรวมในปีนี้ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส มากกว่าปี 2565 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 34.0 องศาเซลเซียส