ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 3 ก.พ.66

ไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ขณะที่ภาคใต้ ยังต้องระวังฝนตกหนักหลายจังหวัด ติดตามกับคุณกมลาสน์ ในฝนฟ้าอากาศ

เพราะมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ขณะที่ลมตะวันออก พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมตอนบนของไทยด้วย ทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้ ก็มีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมเกาะบอร์เนียว ต้องระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณตอนล่างของภาคใต้ด้วย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส และมีฝนตกได้ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส และมีฝนตก 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าเช่นกัน และมีฝนตก 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ต้องระวังฝนตกหนักที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล อ่าวไทย คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส และมีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่