ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายสุทิน พงศ์พานิช

เวลา 17.18 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุทิน พงศ์พานิช ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สิริอายุ 97 ปี

นายสุทิน พงศ์พานิช เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2468 ที่จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายสุนทร กับนางบุญเลี้ยง พงศ์พานิช สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ด้านประวัติการทำงาน เริ่มจากการเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, เจ้าหน้าที่การเงินฝึกงาน ที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา, ผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเกษียณจากงานประจำได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสมาคมธนาคารภาคใต้ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจส่วนตัว ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับแพทย์หญิงวัชรี สถิรกุล มีบุตร-ธิดา 3 คน ซึ่งได้ดูแลอบรมลูกหลานให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด

ข่าวอื่นในหมวด