ข่าวช่อง7HD

เพื่อไทยเปิดตัว อ๋อม-สกาวใจ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ลงเขตสะพานสูง ประเวศ

เพื่อไทยเปิดตัว อ๋อม-สกาวใจ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ลงเขตสะพานสูง ประเวศ
เพื่อไทยเปิดตัว อ๋อม-สกาวใจ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ลงเขตสะพานสูง ประเวศ มาดามนครบาล มั่นใจ เพื่อไทยแลนด์สไลด์ กทม.ครบ 33 เขต 

(6 กุมภาพันธ์ 2566) พรรคเพื่อไทย นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ กลุ่มงานบริหารพื้นที่ กทม. ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สส.พรรคเพื่อไทย  นายวราวุธ ยันต์เจริญ กลุ่มงานบริหารพื้นที่ กทม. ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง สส. พรรคเพื่อไทย  นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม.และโฆษกพรรคเพื่อไทย รวมทั้ง ส.ส.กทม. และสมาชิกพรรค เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) ภาคตะวันออก และ กทม.พรรคเพื่อไทย ได้แก่

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สส. จันทบุรี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักยภาพสูง มีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม ท่องเที่ยวและประมง เป็นพื้นที่หมุดหมายของพรรคเพื่อไทยในการส่งเสริมศักยภาพให้กลายเป็นเมืองแห่งผลไม้และอัญมณี  จึงขอเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สส. จันทบุรีในวันนี้ และเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง กทม.อีก 3 คน ทำให้ กทม.เปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง สส.ครบทั้ง 33 เขตแล้ว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยขอเปิดตัว ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สส. ภาคตะวันออก 2 คน และ กทม.อีก 3 คน ได้แก่

ภาคตะวันออก 2 คน ได้แก่
- จันทบุรี
1. นายวันทิตย์ ตั้งรักษาสัตย์
2. นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล

กทม.3 คน ได้แก่
1.นางสาวสกาวใจ พูนสวัสดิ์ กทม. เขตสะพานสูง ประเวศ
2.นายเอกภาพ หงสกุล กทม. เขตสายไหม
3.นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ กทม. เขตบางขุนเทียน