ศรีลังกาฉลองวันชาติ ในโอกาสครบ 75 ปี

View icon 133
วันที่ 6 ก.พ. 2566 | 13.07 น.
รอบรั้วเอเชีย
แชร์
ศรีลังกาจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยปีนี้ เป็นการฉลองครบ 75 ปีภายใต้ธีมงานนะโม นะโม มาทา (Namo Namo Matha) ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการต้อนรับของนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย โดยศรีลังกาได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2491 ซึ่งไทยและศรีลังกา ยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และมีการแบ่งปันวัฒนธรรมที่ดีของทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านศาสนา

ในงานนี้ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานด้วย พร้อมทั้งกล่าวว่า ไทยและศรีลังกามีความร่วมมือที่ดีต่อกันในหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยขณะนี้ ไทยและศรีลังกา กำลังเจรจาการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย กับศรีลังกาซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคการลงทุนของทั้งสองประเทศมากขึ้น และยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ชาวศรีลังกาในประเทศไทย ที่เข้าร่วมงานเปิดเผยว่า พวกเขารู้สึกขอบคุณ และเป็นเกียรติอย่างมาก เนื่องจากการเฉลิมฉลองวันชาติมีความสำคัญสำหรับชาวศรีลังกา และการเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ยังเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พวกเขารู้สึกอบอุ่น และสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่ดี