พบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ CH.1.1 ในไทย 200-300 คน

View icon 112
วันที่ 7 ก.พ. 2566 | 13.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - อัปเดตไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ CH.1.1 ในไทย ตรวจพบแล้ว 200-300 คน

จากการเฝ้าระวัง ไทยยังพบโอมิครอนสายพันธุ์ BA 2.75 เป็นส่วนใหญ่ มากที่สุด BN.1.3 สำหรับ CH.1.1 ตัวใหม่ที่พบกลายพันธุ์ ก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของ BA.2.75 มีความสามารถสูงในการหลบภูมิคุ้มกัน แต่การระบาด การแพร่กระจายไม่ได้เร็ว

สถานการณ์โดยรวม ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ลดลง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนทั่วไปที่แข็งแรงดี ยังไม่จำเป็นต้องเร่งฉีดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 6 หรือเข็ม 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง