ข่าวเด็ด 7 สี

วันสุดท้ายครบกำหนด 90 วัน สส.ย้ายพรรค

ข่าวเด็ด 7 สี - วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ สส. ที่จะย้ายพรรคต้องตัดสินใจ เพราะคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. คือต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านั้น และต้องสังกัดพรรคนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุยุบสภาฯ จะลดลงเหลือสังกัดพรรคแค่ 30 วัน เพราะสภาฯ จะครบวาระ ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม