ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรร้อง! ประตูระบายน้ำ 91 ล้านบาท ไม่ได้ใช้งาน

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเทศบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ใช้งบประมาณกว่า 90 ล้านบาท ก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ไม่สามารถใช้งานจริงขึ้นมาได้ และชาวบ้านยังคงเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมเป็นอาจิณ ทำให้เกิดคำถามว่า เป็นการใช้งบประมาณของประเทศอย่างสิ้นเปลืองหรือไม่ ไปติดตามเรื่องนี้กับ คุณพิชฎา คงมณี

นี่คือประตูระบายน้ำบริเวณทางเลียบรถไฟ ในเขตเทศบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่า ไม่สามารถใช้การได้นับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2557 ด้วยงบประมาณจำนวน 91.5 ล้านบาท เพื่อป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลบางมูลนาก

และเมื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอความชัดเจนของโครงการ ก็ไม่มีเสียงตอบรับ

ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้ร้องเรียน เราได้ทำการทดลองเปิด-ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าของประตูระบายน้ำ พบว่า ไม่สามารถใช้งานได้จริงตามคำบอกเล่า ขณะที่ ป้ายรายละเอียดของโครงการก็ไม่ปรากฏในพื้นที่

รองนายกเทศบาลบางมูลนาก ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 บอกว่า ประตูระบายน้ำดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม บริเวณทางเลียบรถไฟในเขตเทศบาลบางมูลนาก ซึ่งแบ่งเป็นคันป้องกันน้ำท่วม 10 จุด ประตูระบายน้ำ 10 จุด และอาคารประตูท่อ 6 จุด รวมถึงการจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ โดยที่เงินงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ใช่ของเทศบาล

ซึ่งในปี 2560 เทศบาลบางมูลนากได้รับมอบให้ช่วยดูแล เพื่อคงสภาพการใช้งานเพียงเท่านั้น

และที่ผ่านมา ประตูระบายน้ำแห่งนี้ก็เคยเปิดใช้งาน ส่วนสาเหตุที่วันนี้สวิตซ์ไฟฟ้าของประตูระบายน้ำไม่สามารถใช้งานได้ เพิ่งทราบเรื่อง

แม้เวลานี้ จะมีคำชี้แจงจากรองนายกเทศบาลบางมูลนาก ซึ่งหักล้างกับข้อสงสัยของผู้ร้องเรียนได้ว่า งบประมาณกว่า 91 ล้านบาท ไม่ได้ใช้เพื่อสร้างประตูระบายเพียงจุดเดียว

แต่การที่โครงการก่อสร้าง ซึ่งใช้เงินของรัฐในการดำเนินการ ไม่ได้ก่อประโยชน์ให้ชาวบ้านแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องออกมาชี้แจงกับชาวบ้าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาตรวจสอบ