ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดรอบโลก : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ประเด็นเด็ด 7 สี - ประเด็นเด็ดรอบโลกวันนี้  เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีน กับสหรัฐฯ ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น นับตั้งแต่เกิดกรณี บอลลูนสายลับของจีน ที่ไปปรากฎตัวในหลายรัฐของสหรัฐฯ และประเด็นอื่นๆ  รวมไปถึงกรณีการแบน์แอปพลิเคชัน TikTok ของจีน ไปติดตามกับ คุณพิสิทธิ์ กิรติการกุล