สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : คนไทยยังไม่หลุดพ้นวงจรหนี้

สนามข่าว 7 สี - ปัญหาหนี้สิน หนี้เสีย ของไทย เริ่มก่อตัวใหญ่มากขึ้น หลายภาคส่วนเป็นห่วง เมื่อภูเขาหนี้พังทลาย ผลกระทบจะลามไปทุกภาคส่วน ติดตามจากคุณปทิดา รื่นสุคนธ์