เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร สถานะยังได้เงินอยู่ไหม เช็กที่นี่ ผู้ลงทะเบียนมีเงินเข้า 10 มี.ค.66

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร สถานะยังได้เงินอยู่ไหม เช็กที่นี่ ผู้ลงทะเบียนมีเงินเข้า 10 มี.ค.66
ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เดือนมีนาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ออกวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนเด็ก ออกวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง