ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว 2.7 ล้านราย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  คนไม่ผ่านสาเหตุใดบ้าง เช็กที่นี่!

ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว 2.7 ล้านราย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนไม่ผ่านสาเหตุใดบ้าง เช็กที่นี่!

View icon 15.0K
วันที่ 10 มี.ค. 2566 | 11.36 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ยืนยันตัวตนผ่านแล้ว 2.7 ล้านราย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  คนไม่ผ่านสาเหตุใดบ้าง เช็กที่นี่!

วันนี้ (10 มี.ค.66) กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หลังประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการรัฐ พบว่าล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค.66) มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,742,919 ราย ซึ่งยังมีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติอีกจำนวนมาก

โดยมีบางรายที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จในกรณีนี้ ขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป

วิธีการยื่นขออุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมคม 2566

สำหรับ สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ นี้ มีเปลี่ยนแปลงบางรายการ คือ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด, ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน, เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท, ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า จ่ายให้เท่าเดิม แต่กำหนดใหม่ให้เป็นสวัสดิการที่ไม่มีหมดอายุ