ศุภชัย โต้ ชูวิทย์ ปมที่ดินเขากระโดง ยืนยัน ศักดิ์สยาม ไม่ได้ทำผิด

View icon 150
วันที่ 14 มี.ค. 2566 | 06.22 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - ศุภชัย ใจสมุทร ตอกกลับ ชูวิทย์ ยืนยัน ศักดิ์สยาม ไม่ได้ทำผิด หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ยันที่ดินเขากระโดง นับพันแปลงมีเอกสารสิทธิ์จากกรมที่ดินโดยชอบ ซื้อขายหลายทอดกันเกือบทุกแปลง ไม่ใช่มีเพียง 2 แปลง

เมื่อวานนี้ นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ออกมาตอบโต้ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กรณีกล่าวหาที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่ดินที่เขากระโดง เป็นที่ดินที่มีเจ้าของอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแปลง ในเนื้อที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ เป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์กันเกือบทุกแปลง และกรมที่ดินก็ออกเอกสารสิทธิ์ ให้มาโดยชอบ โอนผ่านกันเป็นมือที่สองมือที่สามมือที่สี่ไปกันเรื่อย ๆ โดยเฉพาะที่ดินที่กล่าวหา นายศักดิ์สยาม

นายศุภชัย ยืนยัน 2 ประเด็นว่า นายศักดิ์สยาม ไม่มีที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้น และประเด็นที่สอง ที่ดินที่ นายชัย ชิดชอบ เป็นเจ้าของก็เป็นที่ดินที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่เป็นเอกสารสิทธิ์ ซึ่งออกเอกสารสิทธิ์กันมาถูกต้อง

นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า กรณีกล่าวหาว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีปล่อยปละละเลย ไม่ให้การรถไฟทำอะไร ความจริงแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินให้เพิกถอน แต่หากกรมที่ดินจะต้องเพิกถอนก็ต้องเพิกถอนที่ดินพันกว่าแปลง ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ที่กรมที่ดินออกเอกสารให้ถูกต้อง

ซึ่งเคยมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด หากมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิโดยชอบต้องจ่ายค่าชดเชย อีกทั้ง ที่ดินแถบนั้นราคามหาศาล ซึ่งกรมที่ดินต้องถามการรถไฟว่ามีเอกสารสิทธิ์อะไรที่มายืนยันว่า ที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟ นอกจากแผนที่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งที่สุดแล้วต้องวินิจฉัยกัน ระหว่าง 2 หน่วยงาน

สำหรับที่ดินเขากระโดง นายศุภชัย แจกแจงว่า นายชัย ชิดชอบ ได้มาเอกสารสิทธิ์มาตอน นายเนวิน อายุ 11 ขวบ ซึ่งย้อนไปสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตัดทางรถไฟไปอุบลราชธานี แต่เขากระโดง เป็นเส้นทางจากนครราชสีมา ที่จะไปบุรีรัมย์ และมีการทำรางรถไฟพิเศษ มาที่เขากระโดง เพื่อมาขนหินไปก่อสร้างฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นทางสายหลัก

ช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ประชาชนก็เข้ามาจับจอง จนกระทั่ง กรมที่ดินเอง ก็ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ การรถไฟเคยมาชี้แนวเขตของตัวเอง ซึ่งเป็นแนวเขตที่อยู่ข้างแบบสั้น ไม่ใช่ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์อยู่ราว 1,000 กว่าแปลง ซึ่งประชาชนอีกประมาณพันกว่ารายที่อาจรับโอนมาจะเดือดร้อน มีทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มีวิทยาลัยเทคนิค มีเรือนจำ ทุกที่มีเอกสารสิทธิ์หมด มากล่าวหา นายศักดิ์สยาม ทำผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้