เกาะกระแสออนไลน์

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค.นี้ รายเก่า-รายใหม่ เช็กที่นี่!

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค.นี้ รายเก่า-รายใหม่ เช็กที่นี่!
ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 15 มี.ค.นี้ รายเก่ารายใหม่ เริ่มใหม่หมด รีบก่อน 8 เม.ย.รับสิทธิงวดแรก

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผย สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ ซึ่งประสงค์ที่จะรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งมีหน่วยงานผู้ให้บริการและรายละเอียดการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

1.การไฟฟ้านครหลวง MEA

- ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ผ่านเว็บไซต์ https: //meagate1.mea.or.th/welfareregis
- ติดต่อ 1130


2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

- ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
- ผ่านเว็บไซต์ https: //welfareregis.pea.co.th
- ติดต่อ 1129


3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

- ติดต่อกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
- ผ่านเว็บไซต์ https: //walfareregis.sea.co.th
- ติดต่อ 086 848 1284


4.ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.)

- ผ่านเว็บไซต์ https: //eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet
- เบอร์ติดต่อ 1125


2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือ

- ผ่านเว็บไซต์ https: //register.pwa.co.th/welfare-register.html
- เบอร์ติดต่อ 1662


ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

สำหรับผู้ถือบัตรรายเก่า จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง