เกาะกระแสออนไลน์

เปิดช่องทางตรวจสอบ สถานะการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้วันไหน มีคำตอบ

เปิดช่องทางตรวจสอบ สถานะการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้วันไหน มีคำตอบ
เปิดช่องทางตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้วันไหน มีคำตอบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.66 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 7,653,680 ราย และอยู่ระหว่างยื่นอุทธณ์อีก 953,223 ราย

ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

โดยเมื่อผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถ "ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน" ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
-สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
-ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า หากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น


ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์