เกาะกระแสออนไลน์

ขึ้นหน้าจอแบบนี้ เตรียมใช้สิทธิงวดแรกได้เลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้แค่บัตรประชาชน

ขึ้นหน้าจอแบบนี้ เตรียมใช้สิทธิงวดแรกได้เลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้แค่บัตรประชาชน
หลังจากที่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โอนงวดแรก สำหรับผู้ผ่านการยืนยันตัวตน(หน้าจอขึ้นสถานะสีเขียว) จะได้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้ (เปลี่ยนแปลงจากบัตรเก่า)

1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับจากที่ได้ 200-300 บาท ไม่เท่ากัน เป็นให้คนละ 300 บาท เท่ากันทั้งหมด
2.ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เดิมให้ 100 บาท ปรับลดลงเหลือ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
3.เงินค่าเดินทาง ของเดิมให้ 500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 750 บาท เท่ากันทุกพื้นที่ ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ 8 ประเภท
4.ค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน จ่ายให้เท่าเดิม

ทั้งนี้หากยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตน และการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้

ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มีนาคม -26 มีนาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายน  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มีนาคม  -26 เมษายน วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม  66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เมษายน -26 พฤษภาคม วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 66
ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 66

เปิดช่องทางตรวจสอบ สถานะการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กได้วันไหน มีคำตอบ


ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง