ห้องข่าวภาคเที่ยง

เศรษฐศาสตร์ในตลาด : สำรวจราคาชุดนักเรียน ก่อนเปิดเทอม

ห้องข่าวภาคเที่ยง - จากระแสนักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมซื้อชุดนักเรียนไทยมาสวมใส่ถ่ายรูป หรือซื้อไปขายในเว็บไซต์ของจีน ได้ข่าวว่าเทรนด์นี้มีมานานแล้ว จริงหรือไม่? และราคาชุดนักเรียนก่อนเปิดเทอมจะเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณสุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์