ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่

ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันนี้ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลายจุด ส่วนคอการเมืองจับตาว่า เป็นการลงพื้นที่เพื่อหวังสกัดแลนด์สไลด์ เพราะเชียงใหม่เป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทย

โดยภารกิจแรกหลังเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ และถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ก่อนร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บท โครงการเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก และจะลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 

ระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพบมีประชาชนเพียงคนเดียวที่มาชูป้ายแสดงความไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทย และตระกูลชินวัตร หลายฝ่ายจับตาถึงนัยยะทางการเมืองว่า อาจเป็นแผนการสกัดแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทย