ข่าวภาคค่ำ

เลือกตั้งต้องรู้ : คุณสมบัติผู้สมัครเป็น สส.

เลือกตั้งต้องรู้ : คุณสมบัติผู้สมัครเป็น สส.

ผู้สมัครเป็น สส. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน เมื่อนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุให้ยุบสภาฯ ลดเหลือแค่ 30 วัน

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd