ห้องข่าวภาคเที่ยง

เลือกตั้งต้องรู้ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เลือกตั้งต้องรู้ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย หรือ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd