ห้องข่าวภาคเที่ยง

เลือกตั้งต้องรู้ : เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

เลือกตั้งต้องรู้ : เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

ขั้นตอนเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง ตรวจสอบบัตรประชาชน หรือ หลักฐานแสดงตนให้พร้อม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 25 วัน ก่อนเลือกตั้ง หรือ ตรวจสอบได้จากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ที่จะส่งไปทางไปรษณีย์

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd