ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 17 มี.ค.66

ทั่วไทยมีอากาศร้อน สลับกับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้ บ้านเราอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกบางแห่ง คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังปานกลาง คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อน มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ร้อนสุด 30-38 องศาเซลเซียส กับมีฝนตก 10% ของพื้นที่

ภาคอีสาน ร้อนเช่นกัน ร้อนสุด 35-36 องศาเซลเซียส และมีฝนตก 10% ของพื้นที่

ภาคกลาง อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส กับมีฝนตก 10% ของพื้นที่

ภาคตะวันออก อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส กับมีฝนตก 10% ของพื้นที่

ภาคใต้ อากาศร้อน กับมีฝน 10% ของพื้นที่ ตกได้ที่ นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส อ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่นครศรีธรรมราช ลงไป บริเวณที่ฝนตกคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน กลางวันมีฟ้าหลัว ร้อนสุด 33-36 องศาเซลเซียส มีฝนตกได้ 10% ของพื้นที่