ข่าวออนไลน์7HD

ไทยจ่อเสนอยูเนสโก ยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

ไทยจ่อเสนอยูเนสโก ยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล
ไทย จ่อเสนอยูเนสโก ยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

วันนี้ (17 มี.ค.66) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก และติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนดำเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย (อินท์เฟือน สีวิเชยฺย) ให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปีพ.ศ. 2571 ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

ในฐานะที่ดูแลงานของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ขอชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวจังหวัดภาคเหนือทั้ง 10 จังหวัด ได้ร่วมกันเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่า “ตนบุญแห่งล้านนา”และชาวภาคเหนือที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ปูชนียบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาของประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก และเชื่อว่าด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวง กอรปกับคุณงามและความดีของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์ และประชาชนทั่วโลกได้ปฏิบัติตาม นับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำสันติภาพสู่สังคมโลกได้

ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในสถานะของการรวบรวมข้อมูลภายในประเทศ ศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์ เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยตั้งใจจะเสนอยูเนสโกในปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองในปี 2571 จึงยังมีเวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินงาน

“ขอเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้ร่วมกันในการศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยให้สมบูรณ์เพื่อสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในส่วนของกระบวนการเสนอชื่อพระครูบาเจ้าศรีวิชัยไปยังยูเนสโก พร้อมให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทางจังหวัดเชียงใหม่และคณะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง