ข่าวภาคค่ำ

เลือกตั้งต้องรู้ : แจ้งเพิ่มถอนชื่อ

เลือกตั้งต้องรู้ : แจ้งเพิ่มถอนชื่อ

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายชื่อตกหล่น หรือมีชื่อคนอื่นเพิ่มเข้ามาในทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อได้ที่นายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน และถ้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ให้แจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd