ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2566

ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน

ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์

ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและไอร์แลนด์ได้เจริญงอกงามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะสร้างโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อีกทั้งความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนอันยังประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด