ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรกำแพงร้องไห้ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรกำแพงร้องไห้ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดาห์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด