ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

ที่ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2566 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ประจำปี 2565 ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยร่วมกับกองทัพอากาศ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน และอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง การปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และการขอรับโอนท่าอากาศยานตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมรายงานข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำในเขื่อน และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2566

โดยตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2566 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ และจันทบุรี ได้ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาไฟป่า ภารกิจยับยั้ง-สลายพายุลูกเห็บ และภารกิจทำฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และจะปฏิบัติการฝนหลวงแบบเชิงรุก โดยวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการในทุกวันหากสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะปรับเปลี่ยนแผนและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ประสบปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ข่าวอื่นในหมวด