ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ที่โรงเรียนบ้านโจรก อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์ อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดถุงพระราชทาน จำนวน 500 ชุด, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียน, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนแก่ห้องสมุดโรงเรียน และมูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด