ข่าวเด็ด 7 สี

ตรวจสนามสอบ A-Level พบ 10% ไม่มาสอบ

ข่าวเด็ด 7 สี - รองศาสตราจารย์ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบทีแคส 66 ลงพื่้นที่ตรวจสนามสอบ A-Level ที่โรงเรียนหอวัง พบว่านักเรียนมารายงานตัวกันตั้งแต่เช้า มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ส่วนปัญหาที่พบเช่น บางคนลืมนำบัตรประชาชนมา จึงแก้ปัญหาด้วยการให้เปิดรูปจากโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ นักเรียนส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดนักเรียน มีเพียง 10% เท่านั้นที่ไม่เดินทางมาสอบ

อย่างไรก็ตาม การจัดสอบ A-Level จะมีการสอบต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคมนี้ ก่อนจะประกาศผลช่วงกลางเดือนเมษายน เพื่อนำคะแนนสอบไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย