ข่าวเด็ด 7 สี

ทั่วไทยอากาศร้อน อุณหภูมิใกล้แตะ 40 องศาเซลเซียส

ข่าวเด็ด 7 สี - ทั่วไทยอากาศร้อน หลายพื้นที่อุณหูภูมิขยับสูงขึ้น และมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ร้อนสุดภาคเหนือ ภาคกลาง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี อุณหภูมิสูงถึง 39 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอีสาน ภาคตะวันออก อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ ยังมี ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมไทยตอนบนในช่วงที่มีอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ แถว ๆ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก