ข่าวออนไลน์7HD

สื่อหลักจีน จัดงานการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก

สื่อหลักจีน จัดงานการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก
CMG สื่อหลักจีน จัดงานการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก 

ศูนย์เอเชีย-แปซิฟิก สถานีวิทยุ โทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (China Media Group,CMG) จัดงานสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มี.ค.66 โดยได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคลังสมอง ผู้แทนภาคธุรกิจ และตัวแทนสื่อมวลชนกระแสหลักเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน 

ผู้ร่วมงานเห็นว่าแนวคิดความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นประสบการณ์อย่างดีสำหรับอาเซียน และเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย เป็นการปฏิบัติที่สำคัญในอาเซียนของความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน  ซึ่งเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทยทำให้เชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียนมากขึ้น ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงว่า เส้นทางนี้ทำให้"ภูเขาก็ไม่สูงอีกต่อไป และถนนก็ไม่ยาวอีกต่อไป" แนวคิดความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคมีศักยภาพการพัฒนามากขึ้น และเป็นแนวสำคัญที่ส่งเสริมการร่วมมือสร้างสรรค์ประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน

6415af978e2bf2.67208693.jpg

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แนวคิดการพัฒนาระดับโลก และประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างจีนและไทยจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนกำลังแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งของการพัฒนาความทันสมัย ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนทำให้เราเห็นว่าวิสัยทัศน์อันไกลโพ้นของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  ซึ่งสามารถนำพาประเทศที่มีประชากร 1.4 พันล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน และก้าวออกจากเส้นทางที่ทันสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

6415afa5a57205.84311681.jpg

ด้าน ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน กล่าวว่า แนวคิดประชาชนสำคัญที่สุด  ผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาอย่างสันติแบบ win-win เป็นหลักสำคัญของแนวคิดการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประเทศจีนนำวัคซีนโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนา จีนใช้เวลาสิบปีในการส่งเสริมความร่วมมือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางรถไฟระหว่างจีนกับลาว-ไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสัมมนาความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศระหว่างการเยือนไทยในปี 2565 ว่าจีนและไทยจะสร้างประชาคมร่วมชะตากรรมจีน-ไทยที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ทำให้ไทยจีนสามารถร่วมมือในหลายด้านยิ่งขึ้น

6415afbab16f27.49125376.jpg

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสามาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวว่า ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนเป็นแผนงานของจีน การแสดงภูมิปัญญาแบบจีน เชื่อว่าความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนจะผลักดันให้จีนมีความเจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลก  โดยมีความแข็งแกร่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งของชาติแบบบูรณาการ และเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยเชื่อว่าจีนกำลังก้าวไปสู่คความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน

6415b0e0c8aa40.09022859.jpg

พล.ท.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ กล่าวว่า ความทันสมัยควรอาศัยการรับรู้ทางสังคมภายใต้วัฒนธรรม ความทันสมัยไม่มีมาตรฐานและคำตอบที่เป็นหนึ่งเดียว ความทันสมัยแบบจีนทำให้โลกได้เห็นเส้นทางใหม่ของความทันสมัยที่พัฒนาอย่างสันติ

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนช่วยส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมของจีน การพัฒนาของจีนกำลังเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย และยังเป็นผู้รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลก การพัฒนาที่มั่นคงของเศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

6415b1115a6242.73875153.jpg

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภูมิปัญญาจีนกำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญของภูมิภาคและโลก ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนไม่เพียงแต่เป็นความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นการคิดเกี่ยวกับประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน

นายหลิน เหว่ย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย -จีน กล่าวว่า สินค้าอิเลกทรอนิกส์ไฮเทคของจีนเป็นที่ชื่นชอบของตลาดไทย รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนมีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมไฮเทคของจีนเพิ่มความสะดวกสบายและความสุขให้ชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าความทันสมัยแบบจีนกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปอย่างลึกซึ้ง

6415b0ff7ecd79.60079228.jpg

รศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาศักยภาพ องค์กร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การที่จีนหลุดพ้นจากความยากจนและผลักดันให้ชนบทฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน ความทันสมัยไม่เพียงแต่ปรากฏในทางด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเท่านั้น แต่ควรเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง การหลุดพ้นจากความยากจนขั้นรุนแรงของประชากร 1.4 พันล้านคนของจีน เป็นคุณูปการของความทันสมัยแบบจีนต่อโลก

6415b0f01ee806.42527236.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง