ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือความร่วมมือและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาส นครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล เพื่อทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาประชาชน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหารือความร่วมมือและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาส นครเยรูซาเล็ม รัฐอิสราเอล เพื่อทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด