เชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัคร รายงานผลเลือกตั้งภาคประชาชน

View icon 67
วันที่ 18 มี.ค. 2566 | 22.25 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - สืบเนื่องจากที่มีข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยกเลิกการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งปี 2566 แบบเรียลไทม์ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้ระบบใดในการรายงานผลคะแนนให้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ทีมงาน Vote62 เป็นเว็บไซต์รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งภาคประชาชน จึงอยากเชิญชวนทุกคน ร่วมเป็นอาสาสมัคร "จับตา" ติดตามการขานคะแนน การขีดคะแนน การรวมคะแนน จนถึงการรายงานผลในใบรายงานผลคะแนน สส. 5/18 ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใส และ พัฒนาฐานข้อมูลเปิดให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบ เพื่อแสดงให้ กกต. ได้เห็นว่า การรายงานผลคะแนนอย่างรวดเร็วและโปร่งใส ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำได้จริง