สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ตลาดขายต้นกัญชา ปรับราคาขายถูก

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - แพทย์ห่วงกัญชาเกลื่อนเมือง ส่งผลต่อสุขภาพคนไทย หากนำไปใช้ไม่ถูกวิธี ขณะที่ ร้านขายต้นกัญชา ยังขายได้เรื่อย ๆ เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ซื้อไปปลูกเอง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปร้านขายต้นไม้ ย่าน อตก. สำรวจตลาดต้นกัญชา พบว่า ยอดขายลดลงจากช่วงปลดล็อกใหม่ ๆ ซึ่งเดิมทีเคยขายได้ วันละ กว่า 10 ต้น ต่างจากช่วงนี้ยอดขายลดลง แต่ยังขายได้เรื่อยๆ มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติมาซื้อไปปลูกเอง เริ่มต้นราคา 100 บาท ลดลงจากเดิม ที่เคยขายในราคา 250 บาท เนื่องจากต้นกัญชา มีขายอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนปลูกเองได้ จึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนช่วงแรก ๆ

กัญชาเกลื่อนเมือง ปลูกเองได้เสรี เรื่องนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย แสดงความเป็นห่วง คนไทยนำกัญชามาใช้ในทางนันทนาการมากขึ้น สูบกันได้เสรีจนเกินเหตุ น่าเป็นห่วงสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพราะการนำกัญชามาสูบ ไม่ต่างอะไรจากการใช้สารเสพติด ที่ไร้กฎหมายควบคุม

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากสถานบำบัดและพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปี 2565 ทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด กว่า 125,000 คน โดย 5 อันดับ ยาเสพติดที่ใช้ คือ ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน กัญชา และฝิ่น ซึ่งการกระบวนการบำบัดรักษา ของสถานบำบัดยาฯ แห่งนี้ จะดำเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ การบำบัดด้วยกิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วย ไม่เบื่อหน่ายกับกิจกรรมซ้ำ ๆ ประจำวัน เช่น เล่นเกม กีฬา ดนตรี ต่อมาต้องเปลี่ยนทัศนคติ ปรับมุมมองให้เห็นพิษภัยของสารเสพติด ทำลายชีวิต ทำลายอนาคต และเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา โดยใช้ขั้นตอนทางจิตวิทยา ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนรูปแบบความคิด หรือรูปแบบพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด