สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ก.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหามะยงชิด ล้นตลาด

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ภาครัฐมีหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเวลาประสบปัญหา ครั้งนี้ก็เช่นกัน กระทรวงพาณิชย์เร่งกระจายผลผลิต มะยงชิด ช่วยเกษตรกร

ปีนี้ สภาพอากาศหนาวเย็นนาน ทำให้ผลผลิตมะยงชิดออกผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเกินเท่าตัว ปัญหาคือทำให้ ราคามะยงชิดปีนี้ตกต่ำ โดยราคาหน้าสวน สำหรับมะยงชิดขนาดใหญ่ ขายกิโลกรัมละ 40 บาท เท่านั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงนำมะยงชิดของเกษตรกร มากระจายจำหน่ายตามรถโมไบล์พาณิชย์ เพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตออกสู่ตลาด และให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพ ในราคาไม่แพง อีกทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งเกษตรกรได้ร้องขอภาครัฐ ลงไปดูแลช่วยเหลือ เนื่องจากได้ลงทุนค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าแรงงานในการดูแลสวนไปแล้ว แต่กลับไม่คุ้มกับการลงทุน หลายคนกลับมีหนี้สินเพิ่ม จากการกู้ยืมมาปลูกมะยงชิด ซึ่งตอนนี้ มะยงชิด ออกสู่ตลาดเกิน 50% แล้ว และจะหมดฤดูกาลช่วงเดือนเมษายน พร้อมเชิญชวนคนไทยช่วยชาวสวน พร้อมย้ำให้ผู้จำหน่ายปิดป้ายแสดงราคา หากจำหน่ายสินค้าเกินราคา ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประสบปัญหามานาน ทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบราคาสูง สภาพอากาศ การปลดแม่ไก่ยืนกรง ทำให้ปริมาณผลผลิตไม่คงที่ ส่งผลต่อการกำหนดราคา กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการรับซื้อไข่ไก่ จำนวน 1,000,000 ฟอง จากเกษตรกรผู้ประสบปัญหา และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการกระจาย ไข่ไก่ ให้ถึงมือของผู้บริโภค ที่เข้าใช้บริการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการรองรับปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาด และ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพผู้บริโภคในคราวเดียว

สำหรับราคาไข่ไก่ปัจจุบัน ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 3 บาท 40 สตางค์ ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่งปรับเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นฟองละ 20 สตางค์ หรือ 6 บาทต่อแผง สำหรับไข่ไก่ปริมาณ 30 ฟอง จากราคาเดิม อยู่ที่ฟองละ 3 บาท 20 สตาง