รอบรั้วรอบโลก

ชาวสเปนเฉลิมฉลองเทศกาลเผาหุ่นรับฤดูใบไม้ผลิ

ประชาชนชาวสเปนในแคว้นบาเลนเซีย ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลเผาหุ่น หรือ "ลาส ฟายาส" โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่นของสเปน โดยจะมีการตั้งประติมากรรมแกะสลักจากช่างไม้ในแคว้นต่างๆ มาจัดแสดงในงาน โดยผลงานของผู้ชนะจะถูกเก็บไว้ และของผู้แพ้จะถูกนำไปเผาทั้งหมด

โดยในปีนี้ รูปปั้นแกะสลักไม้ขนาดใหญ่ในปีนี้เป็นหุ่นของมนุษย์เพศหญิง ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคม รวมถึงเผยแพร่ทัศนคติด้านความงามของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ เทศกาล "ลาส ฟายาส" แต่เดิมเคยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในหมู่ช่างไม้ โดยมักจะเผาไม้ที่เหลือในฤดูหนาวเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิของปี ต่อมาก็ได้ถูกพัฒนาจากประติมากรรมเล็ก ๆ จนกลายเป็นเทศกาลใหญ่โตในช่วงเวลาต่อมา นับเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์ของเหล่าช่างไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงนักบุญโจเซฟ อีกด้วย