ข่าวเด็ด 7 สี

คืบหน้าตรวจสอบโรงหลอม ค้นหาซีเซียม-137 จ.ปราจีนบุรี

ข่าวเด็ด 7 สี - นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาซีเซียม-137 หายไปจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ว่า วันนี้จะเข้าตรวจฝุ่นแดงในโรงงานโรงหลอม ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ ที่คาดว่าวัตถุนี้อาจจะหลุดเข้าไปที่โรงหลอมเพื่อแปรสภาพ เชื่อว่าอาจมีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่ ส่วนแผนงานต่อไป คือ กำลังคุยกับโรงงานว่า ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566 หากยังไม่พบ ทางโรงงานมีแผนงานอย่างไร เพื่อนำไปปรับแผนกับภาครัฐในการค้นหาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง