ชิดจอรอดู

พีพี พัชญา กลายเป็นคุณหนูลูกผู้ดี ในละคร หงส์ในกรงกา

ชิดจอ..รอดู - พีพี พัชญา กลายเป็นคุณหนูลูกผู้ดี ในละคร หงส์ในกรงกา

- ยูโร ยศวรรธน์ - บอส ชนกันต์ ชวนกันเต้นในกองละคร ไฟน้ำค้าง