ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบิน เหตุตรวจเอกสารคิวยาว

View icon 97
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 16.49 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ในสื่อออนไลน์ มีผู้โดยสารตั้งกระทู้คำถาม เกี่ยวกับการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ หลายความคิดเห็นพูดถึงเหตุการณ์ผู้โดยสารตกเครื่อง เพราะการให้บริการล่าช้า

จากการตั้งกระทู้คำถามในสื่อออนไลน์ ในประเด็นปัญหาในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเชิงต่อว่า การทำงานของสายการบิน และการท่าอากาศยาน ที่จัดระบบการให้บริการไม่ดีพอ ทำให้ผู้โดยสารหลายคนขึ้นเครื่องไม่ทันกำหนดเวลา และพลาดการเดินทางโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ระบบระบายสัมภาระผู้โดยสาร ยังคงล่าช้า บางเที่ยวบินใช้เวลารอคอยนานเกินกว่า 30 นาที โดยจี้ให้ผู้รับผิดชอบ เร่งแก้ปัญหา หากปล่อยไว้ จะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

ขณะที่ปัญหาแท็กซี่สนามบิน ซึ่งเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันในราคาเหมาจ่าย ได้เรียกตัวผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการ มาสอบสวน ผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง จึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดโดยยกเลิกรหัสสมาชิก ซึ่งจะไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิได้อีกต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า ค่าธรรมเนียม หรือ Surcharge จำนวน 50 บาท นั้นเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก จะจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ลงทะเบียนกับสนามบินเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง