ข่าวออนไลน์7HD

จับยกแก๊งชาวเวียดนามลอบเก็บไม้กฤษณา ไม้หอมมีค่า 173 กก. ใน

จับยกแก๊งชาวเวียดนามลอบเก็บไม้กฤษณา ไม้หอมมีค่า 173 กก. ใน
จับยกแก๊งชาวเวียดนามลอบเก็บไม้กฤษณา ไม้หอมมีค่า 173 กก. ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

ขบวนการเก็บไม้กฤษณาข้ามชาติ วันนี้ (19 มี.ค.66) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายวิชานนท์ แสนผาลา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รายงานว่า ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 18 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา สืบสวนขบวนการทำไม้กฤษณาข้ามชาติ ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส ว่ามีชาวเวียดนามเข้ามาทำไม้กฤษณา (ไม้หอม) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยหลายพื้นที่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกือบ 2 เดือน จนกระทั่งวันที่ 18 มี.ค.66 เวลาประมาณ 21.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รวจยึด-จับกุม กลุ่มขบวนการชาวเวียดนาม 6 คน รถยนต์ 2 คัน หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ พร้อมชิ้นไม้กฤษณา 173 กิโลกรัม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันเก็บหาไม้กฤษณาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เบื้องต้นดำเนินคดี ดังนี้

1.ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2. ฐานร่วมกันทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิน 
3. ฐานร่วมกันกับพวก เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ที่เป็นอันตราย หรือ ทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด อันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ฐานร่วมกันกับพวกเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ของป่าหวงห้ามในป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต 

5. ฐานร่วมกันกับพวกค้าของป่าหวงห้ามหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
6. ฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า
7. ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
8. ผู้ใดกระทำหรือละเว้นกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลาย หรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น