พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายรามจันทระ เปาเฑล ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาลคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

View icon 54
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายรามจันทระ เปาเฑล ประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความวัฒนาไพบูลย์ของเนปาล

ประเทศไทยและเนปาลมีความผูกพันฉันมิตรมายาวนาน ด้วยต่างมีประวัติศาสตร์ค่านิยม และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยมิตรภาพอันดีนี้ ประเทศของเราทั้งสองจะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และการสาธารณสุข ให้เข้มแข็งและเจริญรุดหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง