สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

View icon 202
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 18.50  น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณหญิงวรรณา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการสังคมสงเคราะห์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในมูลนิธิสาธารณกุศลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี, กรรมการศิริราชมูลนิธิ, กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง, กรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล รวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยด้วย นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนทั้งด้านการศึกษา, การแพทย์ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเป็นผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์, ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 เพื่อเป็นเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบแก่วงศ์ตระกูล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง