ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

เวลา 18.50  น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

คุณหญิงวรรณา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการสังคมสงเคราะห์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในมูลนิธิสาธารณกุศลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี, กรรมการศิริราชมูลนิธิ, กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ, กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง, กรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล รวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยด้วย นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนทั้งด้านการศึกษา, การแพทย์ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเป็นผู้อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม จึงได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์, ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 เพื่อเป็นเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบแก่วงศ์ตระกูล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

ข่าวอื่นในหมวด