ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรห้องผ่าตัดชั้นใต้ดินของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาส ซึ่งสามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้แม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ สถานการณ์ที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรห้องผ่าตัดชั้นใต้ดินของศูนย์การแพทย์ฮาดาซาส ซึ่งสามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้แม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ สถานการณ์ที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวอื่นในหมวด