ข่าวในพระราชสำนัก

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ที่ศาลาหมู่บ้านอาลึ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ จำนวน 285 คน รวมกว่า 28 ตัน ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่ราษฎรจำนวน 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

ทั้งนี้ ราษฎรตำบลสำโรงทาบ ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,900 ไร่

ข่าวอื่นในหมวด