คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท. พบมูลทุจริต เรียกเงินแลกตำแหน่งขับรถขยะเขตลาดพร้าว

View icon 977
วันที่ 21 มี.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - รอง ผอ. ปปท. ยืนยัน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถขยะใน กทม. แฉว่าถูกผู้บริหารหน่วยงานต้นสกัด เรียกรับเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อแลกกับตำแหน่งคนขับรถขยะ เสร็จสิ้นแล้ว และพบมูลที่ชี้ให้เห็นถึงการทุจริต ติดตามรายละเอียดกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข ในคอลัมน์หมายเลข 7

เสียงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายรักษาความสะอาดเขตลาดพร้าว บันทึกไว้ ก่อนนำมาแสดงอ้างถึงพฤติกรรมของหัวหน้างานสำนักงานเขต เรียกรับเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อแลกกับตำแหน่งคนขับรถขยะ และเป็นต้นตอที่ทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งย้ายหัวหน้างานสำนักงานเขตลาดพร้าว ผู้ถูกกล่าวหาให้ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการ ในช่วงระหว่างการสอบสวน ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง

คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามความคืบหน้า พบว่าการสอบสวนข้อเท็จจริง โดย ป.ป.ท. ซึ่งบูรณาการทำงานร่วมกัน พบพยานหลักฐาน และพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตจริง และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ขณะที่ความคืบหน้าการตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งส่วนกลาง และเขตลาดพร้าว ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน หลังปรากฏเป็นข่าวเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เวลานี้ ยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน พร้อมกับขยายผลสืบสาวข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการที่เป็นผู้ใหญ่ระดับสูงขึ้นไปของเขตมีส่วนในการเรียกรับเงินด้วยหรือไม่ ก่อนจะพิจารณาเอาผิดทั้งทางวินัย และอาญาควบคู่กัน

จากการติดตามและคลิปเสียงที่คอลัมน์หมายเลข 7 ได้มา ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ทั้งการวิ่งเต้น ซื้อ-ขายตำแหน่ง และการแสวงหาประโยชน์ ตามข้อร้องเรียน เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นด้วยอีกหรือไม่

โดยเมื่อพิจารณาจากสถิติภาพรวมการร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่ส่อไปในทางทุจริตอีกมากมาย เช่น พฤติกรรมหัวหน้างานเก็บขนขยะมูลฝอยฯ เรียกเก็บเงินและผลประโยชน์ต่างๆ จากพนักงานเป็นรายเดือนโดยมิชอบ ซึ่งหากไม่จ่ายก็จะถูกกลั่นแกล้ง กดดัน รวมถึงยังพบพฤติกรรมการเรียกรับเงินจากภาคเอกชน เกี่ยวกับการบริการเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล นอกเหนือหรือมากไปกว่าที่จะต้องจ่ายให้รัฐตามปกติ และการนำรถยนต์สำหรับสูบไขมันหรือสิ่งปฏิกูลไปบริการภาคเอกชน แต่เมื่อได้รับเงินมาแล้ว ก็นำส่งเข้ารัฐไม่ครบ มีการแก้ไขเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวน และไต่สวนของ ปปท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง