เปิดตลาด ธรรมเกษตรอินทรีย์ ในวัด กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

View icon 114
วันที่ 22 มี.ค. 2566 | 05.02 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่นี่มีการเปิดตลาดธรรมเกษตรอินทรีย์ ภายในวัดโดยให้ชาวบ้านในชุมชนจากทั้งหมด 4 อำเภอ ของจังหวัดได้นำสินค้าเกษตรจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีทั้งพืชผัก ผลไม้ และอาหารพื้นบ้าน มาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

บรรยากาศที่วัดโพธิ์ชัยวนาราม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ (21 มี.ค.) เป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดได้แก่ อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ อำเภอเขาวง และอำเภอห้วยผึ้ง ต่างก็นำผลผลิตของตัวเองมาวางจำหน่าย มีทั้งพืชผักนานาชนิด รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นบ้านและสินค้าแปรรูปต่าง ๆ มาวางขายในซุ้ม

โดยงานนี้ทางอำเภอนามนได้ร่วมกับวัดโพธิ์ชัยวนาราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับกลไกการจัดการพื้นที่แบบองค์รวมสู่สุขภาวะชุมชน ภายใต้สโลแกน "อิ่ม ออม สร้างสุข" เปิดตลาดธรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เปิดโอกาศให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้นำผลผลิตของตัวเองมาจำหน่าย และเป็นการฝึกการขายไปในตัว เนื่องจากเกษตรกรและชาวบ้านหลายคนปลูกพืชผัก และผลไม้ เป็นอย่างเดียว โดยที่ไม่เคยเป็นคนขายมาก่อน

นอกจากเปิดตลาดให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาขายแล้ว ภายในงานนี้ยังได้จัดประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านอีกด้วย เพื่อให้เครือข่ายได้ฝึกการยกระดับผลิตภัณฑ์และการทำอาหารของตัวเอง ทั้งเรื่องของรสชาติ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ การคัดสรรวัตถุดิบ และการตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีการออกซุ้มขายสินค้าแปรรูปจากโครงการ BCG ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนผู้สนใจเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง