7 สีช่วยชาวบ้าน

นายอำเภอเมืองอ่างทอง เตรียมสุ่มตรวจเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านเมืองอ่างทอง โวยได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไม่เป็นธรรม เดือดร้อนมากแต่ได้เงินช่วยเหลือน้อย ขณะที่คนเดือดร้อนน้อย แต่ได้รับเงินช่วยเหลือมาก

หลังจากเทศบาลเมืองอ่างทองดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน ใน 7 ชุมชน 240 หลังคาเรือน แต่เกิดข้อสงสัยขึ้นโดยเฉพาะกับชาวบ้านในชุมชนชัยมงคล 2 ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับคลองโพสะ ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวทำให้ถูกน้ำท่วมถึงหลังคาบ้าน ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000-3,000 บาท แต่จุดอื่นที่ถูกน้ำท่วมไม่มาก กลับได้รับเงินช่วยเหลือหลักหมื่น ทำให้ชาวบ้านร่วมกันลงชื่อขอให้ทางอำเภอทบทวน ตรวจสอบและชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มาหารือกับชาวบ้านชุมชนชัยมงคล 2 โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงแต่ได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่าข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 

นอกจากนี้ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ยังเปิดเผยว่า ข้อสงสัยของชาวบ้านเรื่องบ้านที่อยู่ติดกัน มีความเสียหายเท่า ๆ กันแต่ได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากัน รวมถึงบ้านบางหลังที่แทบจะไม่ได้ผลกระทบ แต่ได้รับเงินช่วยเหลือหลักหมื่นบาทนั้น จะมีการสุ่มตรวจเพิ่มเติมว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งหากมีการแจ้งความเสียหายเกินข้อเท็จจริง จะรายงานให้คณะกรรมการทราบและดำเนินการตามระเบียบ รวมถึงจะมีการชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบเพื่อคลายความสงสัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง